با ما در ارتباط باشید

 تهران، صادقیه، فردوس غربی، سازمان برنامه مرکزی، کوچه ۱۴ مرکزی، بعد از وحید شمالی، پلاک ۶، واحد ۵
کد پستی: ۱۴۸۳۷۴۷۷۴۴

شناسه ملی  ۱۰۱۰۲۶۰۴۳۵۳  -  شماره ثبت  ۲۱۹۱۱۹
تلفن: 88247000 - 88247001  و  09128206030 - 09128206032

office@garduneh.com         sales@garduneh.com